V.U.C.A DÜNYASINDA,  LİDERLİK VE İNOVASYON

 

Küresel olarak iş dünyasında, özellikle finans piyasalarında, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bazen umut veren ancak çoğu zaman karamsar tablo, hepimizi yatırım yapmaktan tereddüt eder, endişe duyar hale getirdi. Liderler olarak yarınları kestirmede öngörümüzü zorluyor ve karar alırken temkinli olmaya gayret ediyoruz.

Yanlış yatırımlar yapmaktan, bitmek bilmeyen belirsizliklerde yanlış kararlar vermekten, şirket stratejisini değiştirmekten endişe duymaya ve değişimi idare etmekten çekinmeye başladık. Ancak elimizde olmaya şeyleri değiştiremeyeceğimize göre bunları kabullenmemiz ve işimizi buna göre yönetmemiz gerekiyor. Finansal piyasaların öngörülemeyen iniş çıkışları, şirket içinde yaşanan belirsizlik, değişken yatırım ortamları, göz önünde bulundurarak strateji belirlememiz gerekiyor.

Dünya VUCA zamanında…

VUCA terimini son zamanlarda sıkça duymaya başladık.  Amerikan Ordusu tarafından, soğuk savaşın bitmesi ve farklı tehditlerin ortaya çıkmasıyla yeni güvenlik ortamı yaratmak üzere ortaya atılan bir kavram.

Peki VUCA nedir?  Bugünkü Liderlik ve Inovasyon kavramını nasıl etkileyecektir?

V – volatility; Değişkenlik – çevredeki değişken atmosfer, geniş perspektifi olan dönüştürücü liderler gerektirir.

U – uncertainty; Belirsizlik – karar vermeyi zorlaştıran ve stratejik planlamalarda gecikmeye neden olan bu durumda, risklerin ve fırsatların açıkça belirlenmesi gerekir.

C – complexity; Karmaşıklık – iş liderleri, veri ve durum analizinde, birbirine bağlı bu karmaşık yapıda hangi faktörün diğerini tetiklediğini, tahmin etmekte zorluk çekmektedir.

A – Ambiguity; Muğlaklık – Artan müşteri ve çalışan talepleri, verilerin analizindeki belirsizlik gibi nedenlerle, kriz ortamında liderler ‘bekle ve gör’ politikasına yönelince, yönetici strateji geliştirmiyor ve işlerin kötüleşmesini durduramayacağı bir noktaya geliyor.

Piyasalardaki belirsizlik, sürekli yer değiştiren yükseliş ve düşüş trendleri, nedeniyle finansal araçların performansını öngörmek her zamankinden daha zor. Ekonomi ve politika küresel anlamda birbirini tetikleyen bir yapıda. Yatırımlarımızda bu finansal etkiyi hissetmemek mümkün değil.

Küresel ekonomin içinde bulunduğu bu durumu çok net ifade eden bu VUCA dünyasındaki 4 sıfat yeni liderlik stillerinin de gelişmesini yönlendiriyor.

Bu kaos ortamında yeni liderlik stilleri ortaya çıkıyor ve geleneksel liderlerin başı çekerek hızla değişimi yönetmek yerine bizzat bu değişimin gerçekleşmesi için çalışmaları gerekiyor. Açık ve inovatif liderlik son dönemde inovasyonu, performans geliştirmeyi ve takım kurmayı en olumlu şekilde etkileyen stil. Geleneksel liderlerin, klasik liderlik tekniklerinin dışında yeni stil liderliğin VUCA değişkenliği doğrultusunda geliştirilmesini kabul etmesi gerek. Değişkenliklerin başarıyla büyümek için yeni fırsatlar oluşturabileceğini kabul ederek, ekonomideki değişime uyum sağlayan ancak kendi değişimlerini oluşturan bir liderlik stili deneyimlemeye başlayacağız. Bu yeni liderler hem duygusal zeka hem kurumsal adalet duygusu, hem de gelişime açık karakterlerinin bir sonucu olarak başkalarının duygularını yönetebilir, sağlıklı ve uzun soluklu iş ilişkileri kurabilirler.

Peki liderlerin İnovasyona yatkınlığı nasıl?

 ‘STRATEJİ, LİDERLİK VE KÜLTÜR BİRLİKTE KAHVALTI ETMELİ’

– Chris Beswick

Artık inovasyon gerçeği ile ilgili birçok sağlam araştırmaya ve verilere sahibiz …

Ancak, tüm bu verilere rağmen ortaya çıkan gerçek nedir? İnovasyon bir oyun mu, yoksa bizi geleceğe taşıyan bir kültür mü?

 • CEO’ların %72’si şirketlerinin zayıflayan gelir akışının inovasyonu zorunlu hale getirdiğini belirtiyor,
 • %75’i ise, hızlı değişen pazar koşullarının şirketleri yenilikleri her zamankinden daha hızlı yapmaya zorladığını belirtiyor, burada sorulması gereken soru ‘Endüstrimizi şekillendirecek’ şekilde, liderlik edebiliyor muyuz?’
 • %93’ü ise uzun vadeli başarılarının inovasyon kabiliyetine bağlı olduğunu söylüyor, peki ‘İnovasyon yatırımlarımızın geri dönüşüyle mutlu muyuz?’

Bu sorulara liderlerin strateji ve liderlik açısından bakışını değerlendirmek üzere, aşağıdaki cevaplara kısaca göz atabiliriz.

 • Liderlerin %53’ü, yönetim kurullarının sıkça inovasyon hakkında konuştuğunu ama hiç kimsenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğini söylüyor
 • %56’sı ise inovasyon stratejisini düşünme konusunda çok net olmadıklarını bildiriyor
 • %33’ü inovasyon liderliği yapabilecekleri konusunda emin değiller,
 • %41’i inovasyonun beklenen getirileri konusunda net değil,

Aynı değerlendirmeyi kurum kültürü üzerinden yaptıklarında;

 • Liderlerin %66’sı, organizasyon yapılarının bilgiyi ve anlayışı paylaşmak için oldukça uygun olmadığını düşünüyorlar,
 • %59’u, kurumdaki bürokrasinin, inovatif fikirleri henüz olgunlaşmadan durduğunu belirtiyor,
 • %60’ı ise, yönetici ekibinin, müşterilerini anlayamadığını düşünüyor,
 • %61’i, organizasyondaki kişilerin genelde aynı yönde düşünmesi nedeniyle, inovasyon kültürünün yerleşmesinin zor olduğunu düşünüyor,

2019’da Değişen Bakış Açılarına Göre Liderlerin Sorması Gerekenler ;

1.      Şimdi yaptığımız şey, işimize belirgin bir büyüme sağlayacak ve değer katacak mı? Eğer öyle değilse, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, bir sonraki adım ne olacak sorusuna nasıl cevap vereceğiz?

2.      Yukarıdaki beklentileri karşılamak ve sorulara cevap vermek için üst yönetim düzeyinde bakış açısının değişmesi gerekir. Ancak geleneksel liderlik gelişiminin 1.soruya yeterli bir cevap veremeyeceği durumda, işimizin liderleri geleceği nasıl şekillendirecekler?

3.      Belirgin ve farklı bir şeyler yapmak için, belirgin ve farklının kombinasyonu gereklidir. Burada liderlerin, inovasyon nasıl görünür, nasıl hissettirir ve hayata geçirebilir miyiz gibi sorulardan kurtulması gerekir.

4.      Soru 1’e cevap olabilmesi için, denemelerimizi ‘sonlu’ olan bir oyunu kazanmak üzere mi yoksa ‘sonsuz’ bir oyunda ustalaşmak üzere mi değiştiririz?

5.      Eğer, inovasyon kabiliyetinin, yeni iş uygulamalarına bağlı olarak ölçeklendirebildiğini düşünüyorsanız, organizasyonunuzu güçlendirmek ve kurumsal performansı arttırmak için ‘İnovasyon Oyununu’ nasıl kullanırız?

Bu sorulara cevabı olan yeni stil vizyoner liderler ve onların kurumları geleceğin VUCA dünyasını şekillendirecekler! 

YA RESESYON YA BAŞARI! 

Detaylı bilgi için; www.chrisbeswick.com